Arbitrage

Het Comité beschikt over een eigen internationaal erkend arbitrage-instituut. Wanneer er bij de handel in grondstoffen onder de ´Conditiën van de Nederlandse Handel in Granen en Diervoedergrondstoffen´ of onder een ander standaard contract van Het Comité disputen ontstaan, kunnen de betrokken bedrijven zich voor arbitrage aanmelden bij Het Comité.  

Bij een geschil worden onafhankelijke arbiters aangewezen, dit zijn deskundigen die werkzaam zijn bij leden van Het Comité. Elk jaar stelt de Algemene Ledenvergadering van Het Comité de lijst met arbiters vast, stuk voor stuk vakmensen die bekend zijn met de materie. Vervolgens buigen zij zich over een specifieke arbitragezaak volgens een vast protocol. 

Indien in een arbitrage één van de partijen zich niet onderwerpt aan een arbitraal vonnis, is Het Comité van Graanhandelaren bevoegd om dit op een door Het Comité van Graanhandelaren te bepalen wijze bekend te maken.

Een overzicht van de bedrijven welke zich niet hebben onderworpen aan een arbitraal vonnis van Het Comité van Graanhandelaren vindt u in onderstaand document. 

Overzicht defaulters arbitrale vonnissen Het Comité van Graanhandelaren 

 

Voor meer informatie over arbitrage en over de arbitragevergoedingen kunt u contact opnemen met het secretariaat cvg@graan.com of tel: 010-467 31 88.

Onze andere diensten

Beursnoteringen Door diverse beurzen in het land en in Europa worden periodiek (vaak wekelijks) beursnoteringen voor granen zaden en peulvruchten vastgesteld.  Via de hieronder opgenomen links vindt u de divers...
Contracten en reglementen De handel in granen, zaden en peulvruchten en diervoedergrondstoffen is volatiel: de prijzen en beschikbare volumes worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Zoals de beschikbaarheid van gron...
Cursus Graanhandel De handel in granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen is een vak apart. Daarom geeft Het Comité jaarlijks de Cursus Graanhandel. Hierin komen alle aspecten van de grondstoffenhande...
Dagwaarden De internationale handel in granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen is onderheving aan schommelingen. Dat geldt zowel voor het aanbod als de prijs. Dagwaarden zijn essentieel in een de...
Hygiënecode GZP handel Het Comité van Graanhandelaren heeft de Hygiënecode voor de granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven (GZP) opgesteld. Doel van de Hygiënecode ...
Laboratoria Door Het Comité van Graanhandelaren erkende laboratoria: Elk jaar komen er miljoenen tonnen grondstoffen (zoals soja, tarwe en mais) voor de agri-sector via zeehavens ons land binnen. Deze g...
Monsteropslag COMOVA De duizenden monsters die elk jaar door de leden van Het Comité genomen worden, moeten ook veilig bewaard worden. Daarvoor heeft Het Comité in februari 2013 COMOVA opgericht, oftewel Het...
Non-business days Voor 2024 zijn er een aantal niet-werkdagen vastgesteld (zie onderstaande lijst).M.b.t. de dagen rond Kerst en Oud en Nieuw volgt Het Comité voor 2024 zoals gebruikelijk GAFTA. Voor 2024 zijn o...
Sectorale monitoring Jaarlijks organiseert Het Comité een sectoraal monitoringsprogramma voor producten van Nederlandse herkomst. Het doel van de sectorale monitoring is om de verificatie van inkoopspecificaties ge...

Blijf op de hoogte!

Lees hier de nieuwsbrief
Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief