EU-Verordening Ontbossingsvrije Supply Chains

In het kader van de Europese Green Deal, met als einddoel een klimaatneutraal Europa in 2050, verscheen in 2021 het voorstel voor de EU-Verordening Ontbossingsvrije Supply Chains (EUDR). Deze verordening bevat een verbod op de invoer in en export uit de EU van een zestal producten, t.w. soja, palmolie, cacao, koffie, vee en hout die gelinkt kunnen worden  aan ontbossing of aantasting van bossen. Het verbod geldt ook voor afgeleide producten, danwel producten die ermee gevoerd zijn of waarvan gebruik is gemaakt bij de samenstelling. Aan bedrijven in deze supply chains worden verschillende eisen gesteld (o.a. een risicoanalyse en het treffen van risicomitigerende maatregelen) en het opstellen van een due diligence statement. In het statement moet verklaard worden dat de producten niet gelinkt zijn aan ontbossing (incl. geolocatie) en voldoen aan alle relevante wetgeving van het productieland. De Verordening is gepubliceerd in de Official Journal en is in werking getreden per 29 juni 2023.   

Vanaf het begin af aan heeft Het Comité -samen met de Nederlandse zusterorganisaties MVO, Nevedi, VERNOF en NOFOTA- aangegeven de ambitie van de Europese Commissie te steunen om een leidende rol in de strijd tegen ontbossing te spelen. Deze sluit aan bij de bestaande inspanningen van het bedrijfsleven op het gebied van o.a. de duurzame productie van grondstoffen zoals soja en palmolie. Alhoewel het doel van de wetregeving dus breed gedragen wordt, zal de concrete invulling  voor het betrokken bedrijven (o.a. importeurs en handelaren zoals die ook bij Het Comité aangesloten zijn) een grote uitdaging vormen. Alleen al het verkrijgen van alle geolocatie-data en het mogen beschikken over deze gegevens, waarbij privacybescherming in verschillende productielanden een rol speelt, is geen sinecure. Klik hier voor de gezamenlijke reactie van de Nederlandse organisaties.

Blijf op de hoogte!

Lees hier de nieuwsbrief
Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief