Duurzaamheid

Voor bedrijven actief in de handelsketen van granen, zaden en peulvruchten is duurzaamheid een actueel thema, dat een belangrijke rol speelt bij keuze van verschillende bedrijfsactiviteiten. Omdat de achterban van Het Comité gevarieerd is samengesteld zal voor het ene bedrijf het accent meer liggen op de inkoop van duurzaam geproduceerde  grondstoffen voor diervoeder en humane consumptie, voor het andere bedrijf op het gebruik van duurzame transportmiddelen en/of op het gebruik van duurzame energie bij het crushen of samenstellen van diervoeder.  

Het Comité volgt nauwlettend de (Europese) wet-en regelgeving op het gebied van duurzaamheid, voorziet de leden van informatie en biedt de aangesloten bedrijven een platform voor overleg.

Als onderdeel van de in 2019 door de Europese Commissie gepubliceerde 'European Green Deal', verschenen een jaar later de 'Farm to Fork Strategy' voor een meer duurzaam voedselbeleid en de 'Biodiversity Strategy' voor het behouden van biodiversiteit. De doelstellingen uit deze strategieën voor 2030, zoals 25% biologische landbouw, 50% minder gebruik van pesticiden en 20% daling van het gebruik van kunstmest hebben ook zijn weerslag op de handel. De Europese koepelorganisatie COCERAL liet als reactie weten dat één van de effecten zal zijn dat de EU een netto importeur zal worden, in tegenstelling tot de huidige positie van exporteur. Daarnaast zullen naar verwachting de prijzen van  granen binnen de EU voor inwoners en diervoeder- en voedselfabrikanten stijgen. 

Eveneens van belang voor de handel in granen zijn de andere voorstellen als onderdeel van het streven van de Europese Commissie naar een klimaat neutrale en groene economie, t.w.: de EU-Verordening Ontbossingsvrije Supply Chains, het voorstel tot wijziging van de Europese richtlijn m.b.t. corporate sustainability (Corporate Sustainability Due Diligence Directive),  de totstandkoming van de nieuwe Corporate Sustainability Directive over duurzame verslaglegging, de regelgeving m.b.t. New Genomic Techniques (NGT's) en het eind 2023 verwachte 'Framework for susainable food systems (FSFS)'. 
Meer weten?
Voor meer vragen over duurzaamheid gelieve contact op te nemen met het secretariaat via cvg@graan.com of tel: 010 467 31 88.

Blijf op de hoogte!

Lees hier de nieuwsbrief
Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief