Over ons

Al sinds 1872 maakt de Koninklijke vereniging Het Comité van Graanhandelaren zich sterk voor een evenwichtige en succesvolle graanhandel. Wij zetten ons met name in om de handelsbelemmeringen weg te nemen en te pleiten voor een eerlijk speelveld met duidelijke regels en om voedselveiligheid te waarborgen. Daarnaast beheert Het Comité verschillende standaard handelscontracten (CNGD, DNV, GZP) en een arbitrage-instituut waarbij geschillen uit de handelscontracten kunnen worden beslecht. Tevens organiseert Het Comité jaarlijks de Cursus Graanhandel, stelt zij dagwaarden van diverse producten vast en biedt zij de mogelijkheid om monsters op te laten slaan (COMOVA) en door erkende laboratoria te laten analyseren. Informatievoorziening is een ander speerpunt van Het Comité.

De vereniging is lid van de Europese organisatie COCERAL, de Nederlandse brancheorganisatie BO Akkerbouw en de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND).

Het Comité maakt zich sterk voor een evenwichtige en succesvolle graanhandel!

Onze missie

De missie van Het Comité is het faciliteren van onbelemmerende handel, aanvoer en logistiek van agrarische grondstoffen (granen, zaden en peulvruchten) voor voedsel, diervoeder en energie. Daarnaast faciliteert Het Comité de versterking van de positie van Nederland als attractieve vestigingsplaats voor spelers in de agrarische grondstoffenketen.

Historie

Het Comité van Graanhandelaren is ruim anderhalve eeuw geleden (in 1872) opgericht door Rotterdamse graanhandelaren en droeg vanuit de oprichting duidelijk het stempel van een vereniging van commerciële importeurs, waarbij de handel in buitenlandse granen voorop stond. In die tijd werd ook de Nieuwe Waterweg in gebruik genomen. Dankzij deze uitstekende verbinding van Rotterdam met de zee en de economische ontwikkelingen in West-Europa aan het einde van de 19e eeuw, groeide Rotterdam in snel tempo uit tot het belangrijkste distributiecentrum voor granen in West-Europa.

De vereniging kreeg steeds meer een coördinerende taak in de graanhandel, o.a. met het beheer van standaard handelscontracten en het daarbij behorende arbitrage-instituut. Het Comité groeide in

de loop der jaren van een commerciële importeursvereniging uit naar de huidige belangenbehartigende organisatie die betrokken is bij alle relevante maatschappelijke discussies voor de graanhandel. Bij het 100 jarig bestaan in 1972 ontving Het Comité de titel "Koninklijk".

In 2022 vierde Het Comité haar 150-jarig bestaan met diverse activiteiten die in het teken van het jubileum stonden, met een maandelijkse Jubileumnieuwsbrief en een website waarin de rijke historie van de vereniging in woord en beeld aan de orde kwam.

Bekijk de website hier

Het bestuur

Het bestuur van Het Comité bestaat uit 8 leden die ieder een geleding van de bedrijfskolom vertegenwoordigen. Bestuursleden worden voor een periode van drie jaar door de Algemene Ledenvergadering gekozen en ondersteund door het secretariaat.


Naast het bestuur zijn er diverse commissies en werkgroep actief binnen de vereniging, waarin leden zitting hebben en soms ook -afhankelijk van het onderwerp- externe deskundigen. Onderwerpen die in commissie of werkgroep besproken worden zijn o.a. : de Hygiëne code, sectorale monitoring, diervoeder- en voedselveiligheid, contracten en arbitrage, en actuele wet- en beleidsvoorstellen op het gebied van agrifood.

Jan Willem Baas (voorzitter)
Voorzitter
Kim den Dekker-Bakker
Handel humane consumptie
Anton de Groot
Handel in granen binnenland
Odette van Mackelenbergh
Handel internationaal
Jan Idzenga
Dienstverlening inspectie
Paul Stam
Industrie crush
Danny Swart
Dienstverlening op- en overslag
Ben Tacken
Industrie mengvoeder
Caroline Emmen
Directeur
c.emmen@graan.com
Sanneli Kingma
Beleidsmedewerker voedsel- en diervoederveiligheid
s.kingma@graan.com
Astrid klein Breteler
Beleidsmedewerker voedsel- en diervoederveiligheid
a.kleinbreteler@graan.com
Madelon Bastemeijer
Medewerker secretariaat
m.bastemeijer@graan.com
Mary Valk
Medewerker secretariaat
m.valk@graan.com

Het team

Op het secretariaat van de vereniging van Het Comité zijn 5 medewerkers werkzaam die het bestuur en de leden ondersteunen door het actief volgen van de politieke en maatschappelijk ontwikkelingen, te anticiperen op relevante wet- en regelgeving, het verstrekken van actuele informatie op het gebied van agrifood en organiseren van diverse activiteiten. 

Leden van Het Comité kunnen bij het team daarnaast ook terecht voor inhoudelijke vragen en voor de diverse diensten zoals de cursus Graanhandel, contracten, arbitrage, dagwaarden en monsteropslag. 

De medewerkers zijn tijdens kantooruren bereikbaar per telefoon (010-467 31 88) of e-mail cvg@graan.com.

Commissies & Vertegenwoordiging

Commissies   
Het Comité kent verscheidene commissies en werkgroepen, waarin leden zitting hebben en die soms ook aangevuld worden -afhankelijk van het onderwerp- met externe gesprekspartners en deskundigen. Onderwerpen die door Het Comité intern o.a. besproken worden zijn de Hygiëne code, sectorale monitoring, diervoeder- en voedselveiligheid, transport en op- en overslag van bulkgoederen, het Europese en nationale agri-foodbeleid, contracten en arbitrage. 


Klik hier voor een overzicht van de commissies en werkgroepen van Het Comité. 
 

Vertegenwoordiging 
De voorzitter en bestuursleden alsmede de medewerkers van Het Comité en haar leden zijn vertegenwoordigd in commissies en werkgroepen c.q. nemen deel aan overleggen van diverse nationale en internationale organisaties. Het Comité is o.a. betrokken bij de Europese organisatie COCERAL, het consortium van de Europese Warenbeurs ECE, het certificatieschema GMP+, BO Akkerbouw, de Federatie Nederlandse Diervoederketen (FND), stichting Nibem en stichting Riskplaza. 

Klik hier voor een overzicht van de externe vertegenwoordiging van Het Comité.

Publicaties

Hier vindt u een verzameling van verschillende publicaties.

Jaarverslag 2022
Download
Jaarplan 2023
Download
Brochure Het Comité (2019); Dutch Trade in Grains, Seeds and Pulses
Download
Jaarplan 2024
Download

Blijf op de hoogte!

Lees hier de nieuwsbrief
Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief