Sectorale monitoring

Jaarlijks organiseert Het Comité een sectoraal monitoringsprogramma voor producten van Nederlandse herkomst. Het doel van de sectorale monitoring is om de verificatie van inkoopspecificaties gezamenlijk uit te voeren.

In het kader van de Hygiënecode voor de granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven (Hygiënecode GZP) is ieder bedrijf verplicht te verifiëren of een product aan de inkoopspecificaties voldoet. Daarnaast zijn veel graanhandelaren gecertificeerd op basis van GMP+ International. In het GMP+ schema is opgenomen dat gecertificeerde bedrijven op basis van de eigen risicobeoordeling een monitoringplan moeten opstellen, implementeren en uitvoeren. Het is hierbij toegestaan om gebruik te maken van een collectief monitoringsplan.

Een bedrijf kan er voor kiezen de verificatie van inkoopspecificaties zelf uit te voeren maar kan voor de producten van Nederlandse herkomst, die onder de scope van de sectorale monitoring vallen (in 2023 waren dat: tarwe, gerst, haver, rogge, triticale, koolzaad, bruine bonen, kapucijners, erwten, soja en veldbonen), ook invulling aan de verificatie geven door deel te nemen aan het sectorale monitoringsprogramma. De resultaten van het sectorale monitoringsprogramma GZP helpen het individuele bedrijf om (gedeeltelijk) invulling te geven aan de monitoringsverplichtingen vanuit de Hygiënecode GZP en GMP+. De resultaten van deze sectorale monitoring kunnen daarnaast worden gebruikt voor de onderbouwing van de bedrijfseigen risicoanalyse en om prioriteiten te stellen op het gebied van de uitgevoerde aanvullende bedrijfseigen monitoring.

De resultaten van het sectorale monitoringsprogramma worden bekend gemaakt aan de deelnemers aan het sectorale monitoringsprogramma, GMP+ en de NVWA.

Het sectorale monitoringsprogramma 2023 is afgerond. Het sectorale monitoringsprogramma 2024 start deze zomer.
De kosten van deelname kunnen jaarlijks variëren en zijn afhankelijk van het aantal te nemen monsters, de uit te voeren analyses en het aantal deelnemers. Ook niet-leden kunnen deelnemen aan de sectorale monitoring. 

Voor het sectorale monitoringsprogramma 2024 kunt u zich nog aanmelden (tot uiterlijk 1 juli 2024), door een e-mail te sturen naar a.kleinbreteler@graan.com.

Onze andere diensten

Arbitrage Het Comité beschikt over een eigen internationaal erkend arbitrage-instituut. Wanneer er bij de handel in grondstoffen onder de ´Conditiën van de Nederlandse Handel in Granen en Dier...
Beursnoteringen Door diverse beurzen in het land en in Europa worden periodiek (vaak wekelijks) beursnoteringen voor granen zaden en peulvruchten vastgesteld.  Via de hieronder opgenomen links vindt u de divers...
Contracten en reglementen De handel in granen, zaden en peulvruchten en diervoedergrondstoffen is volatiel: de prijzen en beschikbare volumes worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Zoals de beschikbaarheid van gron...
Cursus Graanhandel De handel in granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen is een vak apart. Daarom geeft Het Comité jaarlijks de Cursus Graanhandel. Hierin komen alle aspecten van de grondstoffenhande...
Dagwaarden De internationale handel in granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen is onderheving aan schommelingen. Dat geldt zowel voor het aanbod als de prijs. Dagwaarden zijn essentieel in een de...
Hygiënecode GZP handel Het Comité van Graanhandelaren heeft de Hygiënecode voor de granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven (GZP) opgesteld. Doel van de Hygiënecode ...
Laboratoria Door Het Comité van Graanhandelaren erkende laboratoria: Elk jaar komen er miljoenen tonnen grondstoffen (zoals soja, tarwe en mais) voor de agri-sector via zeehavens ons land binnen. Deze g...
Monsteropslag COMOVA De duizenden monsters die elk jaar door de leden van Het Comité genomen worden, moeten ook veilig bewaard worden. Daarvoor heeft Het Comité in februari 2013 COMOVA opgericht, oftewel Het...
Non-business days Voor 2024 zijn er een aantal niet-werkdagen vastgesteld (zie onderstaande lijst).M.b.t. de dagen rond Kerst en Oud en Nieuw volgt Het Comité voor 2024 zoals gebruikelijk GAFTA. Voor 2024 zijn o...

Blijf op de hoogte!

Lees hier de nieuwsbrief
Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief