Gegaste Ladingen agri-bulk goederen

Het Comité heeft in de afgelopen jaren in diverse contacten met het ministerie van I&W, de Inspectiedienst IL&T en andere betrokken organisaties uitgelegd dat het gassen van bepaalde droge agribulkgoederen noodzakelijk is om de lading te vrijwaren van ongedierte. Tegelijkertijd is daarbij door Het Comité gewezen op de veiligheid voor alle betrokken personen en medewerkers, indien er gebruik wordt c.q. is gemaakt van de wettelijke toegestane bestrijdingsmiddelen (fosfides). Om de bewustwording van mogelijke risico's voor een ieder die betrokken is bij het gassen van ladingen te verhogen heeft Het Comité in december 2021 een clausule 'gegaste ladingen' aan het eigen standaardcontract, t.w. de Conditiën van de Nederlandse handel in Granen en Diervoedergrondstoffen (CNGD) toegevoegd. Met deze clausule wordt de verkoper verplicht om de koper te informeren of de lading wel óf niet behandeld is geweest met een ongediertebestrijdingsmiddel dat een toxisch gas afgeeft (zoals bij fosfide tabletten). 

In maart 2022 heeft de staatssecretaris van I&W de Ketenanalyse Gegaste Lading; een analyse van de gehele transportketen van ladingen granen, diervoeder en grondstoffen die gegast zijn met bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte, naar de Tweede Kamer is gestuurd. In deze analyse wordt in kaart gebracht waar in de keten welke kwetsbaarheden en risico's voor gezondheidsschade zitten en welke beheersmaatregelen genomen kunnen worden om deze risico's te verkleinen. In deze Ketenanalyse wordt ook melding gemaakt van de CNGD-clausule gegaste ladingen. Het Comité heeft met alle betrokken partijen (overheid, inspecties, binnenvaart, havenbedrijven en gassingsleiders) periodiek overleg over gegaste ladingen op basis van deze analyse. 

Blijf op de hoogte!

Lees hier de nieuwsbrief
Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief