Laboratoria

Door Het Comité van Graanhandelaren erkende laboratoria:

Elk jaar komen er miljoenen tonnen grondstoffen (zoals soja, tarwe en mais) voor de agri-sector via zeehavens ons land binnen. Deze grondstoffen worden bemonsterd en geanalyseerd. Analyse van deze monsters vindt bijvoorbeeld plaats om te controleren of goederen voldoen aan de contractuele specificaties en wettelijke normen. 

Voor de analyse van monsters kan men terecht bij door Het Comité erkende laboratoria. Deze instellingen zijn ISO 17025 geaccrediteerd en lid van Het Comité.

Erkende laboratoria moeten voldoen aan de volgende criteria:

  • Het laboratorium beschikt over het ISO 17025 accreditatie certificaat, dan wel een accreditatie certificaat gebaseerd op een opvolgende en vergelijkbare ISO-norm, voor het relevante onderzoek op het gebied van granen en/of diervoedergrondstoffen.
  • Het laboratorium is lid van de Koninklijke Vereniging Het Comité van Graanhandelaren en wordt geacht als lid de vereniging actief op de hoogte te houden van eventuele intrekking van haar accreditatie door de Raad voor Accreditatie (RvA). Het Comité is echter niet aansprakelijk voor actualiteit van haar lijst onder verwijzing naar de website van de Raad voor Accreditatie, www.rva.nl
  • Het laboratorium dient voor de CNGD / DNV/ GZP-contracten relevante geaccrediteerde verrichtingenlijst (scope) op haar website actueel te vermelden, waarbij de vermelde methode geaccrediteerd moet zijn en vervolgens de te onderzoeken granen en/of diervoedergrondstoffen (matrices) binnen de beschreven scope moeten vallen.
  • De vermelde methode moeten gelijkwaardig/conform zijn aan een voorgeschreven analysemethode van de CNGD / DNV/ GZP of GAFTA 124.
  • De locatie waar de analyse wordt uitgevoerd, moet voor de betreffende analyse zijn geaccrediteerd. Daarbij dient op de af te geven analyse resultaten duidelijk vermeld te zijn of deze analyse tot de scope van het eigen (zuster)bedrijf behoort, dan wel dat derde partijen zijn ingeschakeld. 
Klik hier voor de lijst met erkende laboratoria

Heb je vragen over de certificaten en/of scopes van (één van) de laboratoria, neem dan contact op met het secretariaat via cvg@graan.com of tel: 010 - 467 31 88. Je kunt uiteraard ook contact opnemen met het betreffende laboratorium

Onze andere diensten

Arbitrage Het Comité beschikt over een eigen internationaal erkend arbitrage-instituut. Wanneer er bij de handel in grondstoffen onder de ´Conditiën van de Nederlandse Handel in Granen en Dier...
Beursnoteringen Door diverse beurzen in het land en in Europa worden periodiek (vaak wekelijks) beursnoteringen voor granen zaden en peulvruchten vastgesteld.  Via de hieronder opgenomen links vindt u de divers...
Contracten en reglementen De handel in granen, zaden en peulvruchten en diervoedergrondstoffen is volatiel: de prijzen en beschikbare volumes worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Zoals de beschikbaarheid van gron...
Cursus Graanhandel De handel in granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen is een vak apart. Daarom geeft Het Comité jaarlijks de Cursus Graanhandel. Hierin komen alle aspecten van de grondstoffenhande...
Dagwaarden De internationale handel in granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen is onderheving aan schommelingen. Dat geldt zowel voor het aanbod als de prijs. Dagwaarden zijn essentieel in een de...
Hygiënecode GZP handel Het Comité van Graanhandelaren heeft de Hygiënecode voor de granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven (GZP) opgesteld. Doel van de Hygiënecode ...
Monsteropslag COMOVA De duizenden monsters die elk jaar door de leden van Het Comité genomen worden, moeten ook veilig bewaard worden. Daarvoor heeft Het Comité in februari 2013 COMOVA opgericht, oftewel Het...
Non-business days Voor 2024 zijn er een aantal niet-werkdagen vastgesteld (zie onderstaande lijst).M.b.t. de dagen rond Kerst en Oud en Nieuw volgt Het Comité voor 2024 zoals gebruikelijk GAFTA. Voor 2024 zijn o...
Sectorale monitoring Jaarlijks organiseert Het Comité een sectoraal monitoringsprogramma voor producten van Nederlandse herkomst. Het doel van de sectorale monitoring is om de verificatie van inkoopspecificaties ge...

Blijf op de hoogte!

Lees hier de nieuwsbrief
Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief