Monsteropslag COMOVA

De duizenden monsters die elk jaar door de leden van Het Comité genomen worden, moeten ook veilig bewaard worden. Daarvoor heeft Het Comité in februari 2013 COMOVA opgericht, oftewel Het Comité Monster Opslag en Verzendapplicatie. COMOVA functioneert bij het nemen en bewaren van de monsters als strik onafhankelijke partij.

De verzegelde monsters van granen en veevoedergrondstoffen zijn gezamenlijk eigendom van kopers en verkopers respectievelijk hun vertegenwoordigende Graanfactors en Graanexpediteurs. Rond 80% van de aanvoer via de Nederlandse zeehavens wordt verzegeld volgens de zogenaamde GAFTA- standing-in clausule. Waarbij de situatie in Nederland t.o.v. van andere Europese landen bijzonder is doordat een relatief groot aantal CIF-kopers participeren in deze standing-in verzegeling. De verschillende verzegelde monsters zijn daarom niet toe te wijzen aan één partij en is een centrale opslag onder auspiciën van Het Comité wenselijk en noodzakelijk.

De monsters die verzegeld zijn onder standaardcontracten worden opgeslagen in het magazijn van Het Comité in Amsterdam. Onder auspiciën van Het Comité zal de uitvoering van opslag en verzending bij de Graanfactors liggen.
Voor informatie over de tarieven (opslag- en monsterverzendkosten) kunt u contact opnemen met het secretariaat cvg@graan.com of tel: 010 467 31 88.

Onze andere diensten

Arbitrage Het Comité beschikt over een eigen internationaal erkend arbitrage-instituut. Wanneer er bij de handel in grondstoffen onder de ´Conditiën van de Nederlandse Handel in Granen en Dier...
Beursnoteringen Door diverse beurzen in het land en in Europa worden periodiek (vaak wekelijks) beursnoteringen voor granen zaden en peulvruchten vastgesteld.  Via de hieronder opgenomen links vindt u de divers...
Contracten en reglementen De handel in granen, zaden en peulvruchten en diervoedergrondstoffen is volatiel: de prijzen en beschikbare volumes worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Zoals de beschikbaarheid van gron...
Cursus Graanhandel De handel in granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen is een vak apart. Daarom geeft Het Comité jaarlijks de Cursus Graanhandel. Hierin komen alle aspecten van de grondstoffenhande...
Dagwaarden De internationale handel in granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen is onderheving aan schommelingen. Dat geldt zowel voor het aanbod als de prijs. Dagwaarden zijn essentieel in een de...
Hygiënecode GZP handel Het Comité van Graanhandelaren heeft de Hygiënecode voor de granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven (GZP) opgesteld. Doel van de Hygiënecode ...
Laboratoria Door Het Comité van Graanhandelaren erkende laboratoria: Elk jaar komen er miljoenen tonnen grondstoffen (zoals soja, tarwe en mais) voor de agri-sector via zeehavens ons land binnen. Deze g...
Non-business days Voor 2024 zijn er een aantal niet-werkdagen vastgesteld (zie onderstaande lijst).M.b.t. de dagen rond Kerst en Oud en Nieuw volgt Het Comité voor 2024 zoals gebruikelijk GAFTA. Voor 2024 zijn o...
Sectorale monitoring Jaarlijks organiseert Het Comité een sectoraal monitoringsprogramma voor producten van Nederlandse herkomst. Het doel van de sectorale monitoring is om de verificatie van inkoopspecificaties ge...

Blijf op de hoogte!

Lees hier de nieuwsbrief
Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief