Hygiënecode GZP handel

Het Comité van Graanhandelaren heeft de Hygiënecode voor de granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven (GZP) opgesteld. Doel van de Hygiënecode is het beschrijven van de wijze waarop gewerkt moet worden, opdat een hygiënisch en voedselveilig product geproduceerd wordt. 

Sinds 1 januari 2006 zijn de Europese Hygiëneverordeningen (Vo. (EG) nr. 852/2004 en Vo. (EG) nr. 183/2005) van kracht. In de hygiëneverordeningen zijn eisen opgenomen ten aanzien van de invoer van een op HACCP gebaseerd voedsel- of voederveiligheidssysteem. Middels het HACCP-systeem wordt de productie van levensmiddelen en diervoeder gedurende alle processtappen geborgd.
 
In de Hygiëneverordeningen is vastgelegd dat (vertegenwoordigers van) de sector een hygiënecode mag opstellen. De Hygiënecode GZP is opgesteld door Het Comité van Graanhandelaren, met als doel het beschrijven van de wijze waarop gewerkt moet worden, opdat een hygiënisch en voedselveilig product geproduceerd wordt.
 
De in de Hygiënecode GZP omschreven procedures zijn een uitwerking van de HACCP-beginselen van Verordening (EG) nr. 852/2004 en Verordening (EG) nr. 183/2005. Deze beginselen zijn van toepassing op alle stadia van de productie, verwerking en distributie van levensmiddelen en diervoeder. Het handelen in strijd met deze beginselen is verboden op grond van artikel 2, eerste lid, van het Warenwetbesluit hygiëne van levensmiddelen en artikel 6.2 van de Wet Dieren. Wanneer een levensmiddelen- of diervoederbedrijf overeenkomstig de in een goedgekeurde hygiënecode omschreven procedures handelt, kan er in principe van uitgegaan worden dat aan de HACCP-beginselen van Verordening (EG) nr. 852/2004 en Verordening (EG) nr. 183/2005 wordt voldaan.
 
De Hygiënecode GZP is vrijwillig toepasbaar. Bedrijven kunnen er ook voor kiezen om in plaats van het werken volgens de hygiënecode een eigen HACCP-systeem voor de collectie, verwerking en aflevering van granen, zaden en peulvruchten op te stellen en toe te passen. Indien er voor wordt gekozen een eigen HACCP-systeem op te stellen wordt geadviseerd de hygiënecode als leidraad te gebruiken.
 
Toepassingsgebied
Deze hygiënecode is bedoeld voor alle granen, zaden en peulvruchten collecterende, verwerkende en afleverende bedrijven waar voor humane of dierlijke consumptie granen, zaden en peulvruchten, gecollecteerd, verwerkt, behandeld, verpakt, vervoerd, gedistribueerd of verhandeld worden. Het maakt daarbij niet uit of het product eigendom van de ondernemer is, of eigendom van derden.
Het traject van boer (primaire producent) tot collecterend, verwerkend en afleverende bedrijf valt niet onder de code, evenals het traject na aflevering aan de klant. Microbieel bederf maakt geen onderdeel uit van de scope van de Hygiënecode.
 
Hygiënecode bestellen
De Hygiënecode GZP is voor zowel leden (gratis) als niet-leden (tegen betaling van €75,-) beschikbaar. Een digitaal exemplaar van de Hygiënecode kunt u via de knop hieronder bestellen. Het is niet toegestaan deze hygiënecode verder te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden.
 
De meest recente versie van de Hygiënecode is van september 2021, welke in werking is getreden per 1 september 2021. Deze nieuwe versie vervangt de eerdere versie uit 2009. 
Verder raden wij u aan om u onderaan deze pagina in te schrijven voor onze wekelijkse nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen m.b.t. wet- en regelgeving op het gebied van o.a. contaminanten. 

Disclaimer: de Hygiënecode GZP is bedoeld voor bedrijven waar voor humane of dierlijke consumptie, granen, zaden en peulvruchten gecollecteerd, verwerkt, behandeld, verpakt, vervoerd, gedistribueerd of verhandeld worden. Het Ministerie van VWS heeft deze hygiënecode goedgekeurd voor levensmiddelen (zie publicatie Staatscourant). 
N.B. Wij raden u aan om de huidige geconsolideerde versies van de verordeningen via de links te openen. 
 
Klik hier om de hygiënecode te bestellen
Voor nadere vragen over de Hygiënecode GZP kunt u contact opnemen met het secretariaat via cvg@graan.com of tel: 010 - 467 31 88.

Onze andere diensten

Arbitrage Het Comité beschikt over een eigen internationaal erkend arbitrage-instituut. Wanneer er bij de handel in grondstoffen onder de ´Conditiën van de Nederlandse Handel in Granen en Dier...
Beursnoteringen Door diverse beurzen in het land en in Europa worden periodiek (vaak wekelijks) beursnoteringen voor granen zaden en peulvruchten vastgesteld.  Via de hieronder opgenomen links vindt u de divers...
Contracten en reglementen De handel in granen, zaden en peulvruchten en diervoedergrondstoffen is volatiel: de prijzen en beschikbare volumes worden beïnvloed door uiteenlopende factoren. Zoals de beschikbaarheid van gron...
Cursus Graanhandel De handel in granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen is een vak apart. Daarom geeft Het Comité jaarlijks de Cursus Graanhandel. Hierin komen alle aspecten van de grondstoffenhande...
Dagwaarden De internationale handel in granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen is onderheving aan schommelingen. Dat geldt zowel voor het aanbod als de prijs. Dagwaarden zijn essentieel in een de...
Laboratoria Door Het Comité van Graanhandelaren erkende laboratoria: Elk jaar komen er miljoenen tonnen grondstoffen (zoals soja, tarwe en mais) voor de agri-sector via zeehavens ons land binnen. Deze g...
Monsteropslag COMOVA De duizenden monsters die elk jaar door de leden van Het Comité genomen worden, moeten ook veilig bewaard worden. Daarvoor heeft Het Comité in februari 2013 COMOVA opgericht, oftewel Het...
Non-business days Voor 2024 zijn er een aantal niet-werkdagen vastgesteld (zie onderstaande lijst).M.b.t. de dagen rond Kerst en Oud en Nieuw volgt Het Comité voor 2024 zoals gebruikelijk GAFTA. Voor 2024 zijn o...
Sectorale monitoring Jaarlijks organiseert Het Comité een sectoraal monitoringsprogramma voor producten van Nederlandse herkomst. Het doel van de sectorale monitoring is om de verificatie van inkoopspecificaties ge...

Blijf op de hoogte!

Lees hier de nieuwsbrief
Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief