Onderwerpen

Duurzaamheid

Voor bedrijven actief in de handelsketen van granen, zaden en peulvruchten is duurzaamheid een actueel thema, dat een belangrijke rol speelt bij keuze van verschillende bedrijfsactiviteiten. Omdat de achterban van Het Comité gevarieerd is samengesteld zal voor het ene bedrijf het accent meer ...

Meer informatie

Diervoeder- en Voedselveiligheid

De agri-sector hecht veel waarde aan de productie van veilig voedsel voor mensen, dieren en het milieu. Daarom is het zaak dat de granen, zaden, peulvruchten en diervoedergrondstoffen veilig en van goede kwaliteit zijn. Om de veiligheid en goede kwaliteit te waarborgen voldoen de leden van Het Comit...

Meer informatie

EU-Verordening Ontbossingsvrije Supply Chains

In het kader van de Europese Green Deal, met als einddoel een klimaatneutraal Europa in 2050, verscheen in 2021 het voorstel voor de EU-Verordening Ontbossingsvrije Supply Chains (EUDR). Deze verordening bevat een verbod op de invoer in en export uit de EU van een zestal producten, t.w. soja, palmol...

Meer informatie

Gegaste Ladingen agri-bulk goederen

Het Comité heeft in de afgelopen jaren in diverse contacten met het ministerie van I&W, de Inspectiedienst IL&T en andere betrokken organisaties uitgelegd dat het gassen van bepaalde droge agribulkgoederen noodzakelijk is om de lading te vrijwaren van ongedierte. Tegelijkertijd is daa...

Meer informatie

Gevolgen oorlog in Oekraïne

De oorlog in Oekraïne, die op 24 februari 2022 begon, zorgde in het begin voor een verdere verstoring van het mondiale evenwicht in graanstromen. De effecten van verstoring door de Corona crisis (minder c.q. beperkte beschikbaarheid transportmiddelen) waren nog niet voorbij toen de oorlog uitbr...

Meer informatie

Blijf op de hoogte!

Lees hier de nieuwsbrief
Of schrijf u in voor onze nieuwsbrief